TOYO MATBAA MÜREKKEPLERİ GRUBUNUN FELSEFE SİSTEMİ

KURUMSAL FELSEFE
  • İnsan odaklı yönetim
KURUMSAL POLİTİKA
  • Toyo Mürekkep Grubu olarak, dünya çapında yaşamın ve kültürün zenginleştirilmesinde katkıda bulunan bir şirket olmak için çaba göstermekteyiz.
  • Dünya çapında insanların refah ve kültürüne katkıda bulunmak.
  • Yeni çağ için, yaşam tarzı değeri yaratmak.
  • ileri teknoloji, kaliteli ürünler ve hizmet sunmak.
YOL GÖSTERİCİ İLKELER
  • Müşteri güvenini ve memnuniyetini arttıran bilgi üretmek
  • Çalışanların kişisel hedeflerini gerçekleştirebileceği ortamı hazırlamak.
  • Toplum ve çevre ile uyum içinde sorumlu bir kurum çalışanı olarak hareket etmek.
  • Hissedarların haklarına saygı göstermek, hissedar değerini arttırmak ve şirketin toplam değerini geliştirmek.
For a Vibrant World
Hedef ve Önceliklerimiz
Toyo Matbaa Mürekkepleri İnsan Kaynakları olarak misyonumuz, «insan odaklı  yönetim» felsefesine uyumlu, yetkin, kendi kaynaklarını en üst seviyede kullanan, sürdürülebilir ve vizyoner bir yönetim ile global ağımızın sinerjisini bütünleştirerek, her çalışan için kendi yetenek ve ideallerini gerçekleştirebilmesine fırsat veren pozitif çalışma ikliminin oluşmasına katkı sağlamaktır.
İnsan Odaklı Yönetim

Liderlerimiz kendi kaynaklarını en üst seviyede kullanabilen, sürdürülebilir ve vizyoner yönetim anlayışıyla «insan» odağını öncelik olarak benimser. Şeffaf ve sürekli iletişim içinde güven yaratarak pozitif çalışma ortamı sağlamak ve farklılıkları gözeterek, herkese eşit fırsat sunabilmek için liderlerin kendi yolculuklarında sürekli gelişmeleri hedeflenmektedir.

İnsan Odaklı Yönetim odağımızı günlük hayattaki iş akışımızda Kılavuz İlkelerimiz ile destekleriz.

Kılavuz İlkelerimiz

Müşteri Memnuniyeti: Müşteri güvenini ve memnuniyetini arttıran bilgi üretmek

Çalışan Memnuniyeti: Çalışanların kişisel hedeflerini gerçekleştirebileceği ortamı hazırlamak

Toplum Memnuniyeti: Toplum ve çevre ile uyum içinde sorumlu bir kurum çalışanı olarak hareket etmek

Paydaş Memnuniyeti: Paydaşların haklarına saygı göstermek, paydaş değerini arttırmak ve şirketin toplam değerini geliştirmek

TOYO Matbaa Mürekeppleri Yetenek ve Gelişim Yönetimi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değer Sistemimiz

ToyoInkGroup yönetim yapısı, Kurumsal Felsefe Sistemi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değer Sistemindenoluşur. Kurumsal Felsefe Sistemi en üst düzeyde, değer yaratma amacına hizmet eder . Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değer Sistemi de, grubun sosyal sorumluluk konusundaki taahhüdünü açıkça belirtmektedir.

Toyo Matbaa Mürekkepleri olarak, dünyada yaşam ve kültürün zenginleşmesi için değer yaratan bir şirket olmayı hedefleyen ToyoInkGroup kurumsal felsefesini küresel pazarda iyi bir ortak olarak uygularken, Kurumsal Sosyal Sorumluluk değer sistemini de uygulayacak ve bir kimya şirketi olarak sosyal sorumluluğumuzu yerine getireceğiz.


TOYOINKGROUP Kurumsal Sosyal Sorumluluk Tüzüğü

ToyoInkGroup faaliyetleri, ürünleri ve hizmetleri aracılığıyla müşterilere, çalışanlara ve topluma yeni yaşam biçimleri yaratmaya çalışırız. Bu amaca ulaşmak için, toplumla birlikte yaşama, toplumun güvenini kazanma ve kurumsal bir grup olarak yükümlülüklerimizi yerine getirmeye her zaman öncelik veririz.

Kimyasal üretim çevresinde var olmuş ve toplum üzerinde çok önemli bir etkiye sahip olan kimliğimiz, bir kurumsal grup olarak sürekli yeniden keşfetme ihtiyacını hissederiz. Bu anlayışa dayanarak, tüm paydaşlarla iyi ilişkiler kurma ve sürdürme ihtiyacını kabul etmekteyiz. Maddi ve manevi değerlerimizi kurumsal olarak tanımlarken ve toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirirken, en önemli görevlerimizi, iş faaliyetlerimizi paydaşlar açısından değerlendirmek olarak görürüz ve ekonomi, toplum, insanlar ve ekolojiye göre dengeli bir yönetim sürdürmeyi hedefleriz.

ToyoInkGroup olarak özgür ve adil rekabeti destekleriz ve kültürlü, mutlu bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmaya çalışırız.


Etik Eylem Kuralları

Ürün ve hizmetler yoluyla değer sağlama Piyasada değer yaratarak yaşam kalitesini iyileştirerek, kültür ve küresel çevrenin geliştirilmesine katkıda bulunan ürün ve hizmetler sunarak, müşterilere ve diğer tüketicilere karşı en üst düzeyde güven ve memnuniyet sağlamak için gayret göstereceğiz.

İş faaliyetlerinde samimiyet Hammaddenin tedarikinden ürün satışına kadar her aşamada ticari faaliyetlerimizi samimi, adil ve uygun bir şekilde yürütmek için gayret göstereceğiz. İş faaliyetlerimiz yoluyla iyi bir kâr elde edip, bu kârı yine hissedarlara ve diğer paydaşlarımıza vereceğiz.

Aktif iletişim ve bilgi tebliği Toplumla açık iletişimi teşvik edip, yönetim bilgisini aktif ve dürüstçe ifşa edeceğiz.

Sosyal eylem programı Toplumsal değer ile yaşam biçimlerini teşvik etmek için, toplumla uyumlu bir şekilde yaşamaya çalışan iyi bir kurumsal vatandaş olarak, temel iş faaliyetlerimiz aracılığıyla topluma katkıda bulunup, sosyal eylem programını uygulayacağız.

Küresel çevre koruma Çevresel yükleri azaltmak için iş faaliyetlerimizin her aşamasında gayret göstereceğiz. Küresel çevre sorunlarını en büyük mücadelemiz olarak algılayacağız ve küresel çevre koruma için aktif bir şekilde çalışacağız.

Rahat ve kendini gerçekleştiren bir çalışma ortamı yaratma Her çalışanın karakterine ve kimliğine saygı duyacağız. Her çalışanın kendi yetenek ve inisiyatifini tam olarak kullanabilmesi için güvenli ve ödüllendirici bir çalışma ortamı yaratacağız. Japonya'da yada denizaşırı ülkelerde, ayrımcılığa maruz kalmayan iş ortamları yaratacağız ve çocuk işçiliğine, zorunlu çalışmaya yada insan haklarını ihlal eden başka herhangi bir faaliyete asla izin vermeyeceğiz.

Uyumluluk sağlama Çalıştığımız ülkelerdeki yasalara ve yönetmeliklere ve uluslararası antlaşmalara ve bölgesel sosyal normlara uyum sağlamayı garanti edip, rasyonel, vicdani ve etik kararlar alıp, buna göre hareket edeceğiz.

İdeal kurumsal yönetim Riskleri uygun bir şekilde yönetebilen, iş ortamındaki değişikliklere anında ve esnek bir şekilde cevap verebilecek bir yönetim sistemi oluşturacağız. Toplumun şirketimizi iyi ve arzulanan bir şirket olarak görmesi için hedeflerimizle uyumlu bir yönetim sistemi kurmaya çalışacağız.