TOYO MATBAA MÜREKKEPLERİ GRUBUNUN FELSEFE SİSTEMİ

KURUMSAL FELSEFE
  • İnsan odaklı yönetim
KURUMSAL POLİTİKA
  • Toyo Mürekkep Grubu olarak, dünya çapında yaşamın ve kültürün zenginleştirilmesinde katkıda bulunan bir şirket olmak için çaba göstermekteyiz.
  • Dünya çapında insanların refah ve kültürüne katkıda bulunmak.
  • Yeni çağ için, yaşam tarzı değeri yaratmak.
  • ileri teknoloji, kaliteli ürünler ve hizmet sunmak.
YOL GÖSTERİCİ İLKELER
  • Müşteri güvenini ve memnuniyetini arttıran bilgi üretmek
  • Çalışanların kişisel hedeflerini gerçekleştirebileceği ortamı hazırlamak.
  • Toplum ve çevre ile uyum içinde sorumlu bir kurum çalışanı olarak hareket etmek.
  • Hissedarların haklarına saygı göstermek, hissedar değerini arttırmak ve şirketin toplam değerini geliştirmek.
For a Vibrant World

TOYO MATBAA MÜREKKEPLERİ YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Gazete ve Magazin Mürekkepleri, Tabaka Ofset Mürekkepleri, Serigrafi Mürekkepleri, Likit Mürekkepler, Metal Ambalaj Sistemleri mürekkep, Laminasyon Tutkalları ve yardımcı malzemeleri tasarımı,üretimi ve satışı yapan TOYO MATBAA MÜREKKEPLERİ bir TOYO INK GROUP şirketidir.

Vizyonumuz; Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz ve Tüm Paydaşlarımız ile Stratejik Ortaklıklar kurmak, AR-GE ve İnovatif Çözümler ile Bilim, İnsan ve Çevre yaklaşımları ile Sürdürülebilir Pazar Lideri olmaktır.

TOYO MATBAA MÜREKKEPLERİ SAN. VE TİC. A.Ş olarak ;

- Klavuz ilkelerimiz ışığında “Müşteri Memnuniyeti”, “Çalışan Memnuniyeti ”, “Toplum Memnuniyeti”, “Paydaş Memnuniyeti” ni en üst düzeyde sağlamak için sürekli iyileştirmeyi,
- Yönetim Sistemleri Şartlarına uymayı ve etkinliğini sürdürmeyi,
- Tüm süreçlerde Risk temelli yakşalımının teşvik edilip , etkinliğinin arttırmayı,
- Pazardan gelen talepler ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda, müşteri şartlarına uygun ve çevre dostu girdiler kullanılarak ürünler tasarlamayı ve inovatif ürünler ile pazardaki rekabet gücümüzü arttırmayı,
- Kuruluş içinde ve dışında faaliyetlerimizden etkilenmesi muhtemel herkesi İş Sağlığı Güvenliği performansımız kapsamında kabul edip yangın, iş kazası, mesleki hastalık ve salgın hastalıklar gibi maruz kalabilecekleri risklere karşı yaralanma ve sağlık bozulmalarını risk değerlendirme çalışmalarıyla önlemek ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünü oluşturmayı, tüm faaliyetlerimizde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uyum sağlamayı,
- “Çevre ve Güvenlik Temel İlkeleri“ ve “Sosyal Sorumluluk Tüzüğü” bilinciyle doğayı korumayı, atık üretimi ve zararlı hava emisyonlarını asgariye indirerek kirliliği önlemeyi,atıkları yerinde ayrıştırılmasını ve sürdürülebilir kalkınma yaklaşımına uyumlu olarak enerji ve hammadde kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı,
- Müşteri odaklı yaklaşımımız ile müşteri şikayetlerini uzman kadromuz ile etkili bir şekilde ele aldığımız süreçlerimizde, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,
- Müşteri Şikayetlerinin etkili ve ücretsiz olarak ele alınmasında şeffaflık, erişilebilirlik, objektiflik, gizlilik, hesap verebilirlik, sürekli iyileştirme ve tarafsızlık prensiplerine bağlı kalmayı, şikayetlerin en doğru ve hızlı şekilde cevaplandırmayı, haklı müşteri şikayetlerinde koşulsuz iade imkanı sağlamayı,
- Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken enerji tüketimini analiz ederek, kullanımını kontrol altına almayı ve azaltmayı, enerji verimli projeler geliştirmeyi ve bunlara kaynak ayırmayı, alternatif kaynakları araştırarak verimliliğini arttırmayı, satınalma süreçlerinde, ürün ve proses tasarımıda enerji verimliliğini ön planda tutmayı,
- Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Müşteri Memnuniyeti ve Enerji Yönetim Sistemi Standardları’nın şartlarına uyarak Liderliği ve çalışan katılımını teşvik etmeyi , süreçlerin performansını çalışanların katılımı ile sürekli iyileştirecek ve etkinliğini değerlendirecek hedefler oluşturmayı , gerekli bilgi ve kaynakları temin etmeyi,
- Tüm faaliyetlerimizde “Etik Eylem Kuralları”nı, yasa ve yürürlükteki mevzuatlardan kaynaklanan yasal yükümlülükler ile müşteri ve diğer kuruluş şartlarına uymayı,

Taahhüt ederiz.

Yakup BENLİ
CEO & Yönetim Kurulu Üyesi
Toyo Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. A.Ş.